Etik Değerlerimiz

Derneğimiz, dini ve siyasi amaç gütmemekle beraber derneğin tüzüğünde belirtilen maddelere karşı gelmemek şartıyla her kesimden insana kapısı açıktır. Derneğimiz, ırkçılık ve şiddetin her türlüsüne karşıdır. Eşitlik, yardımlaşma, sorumluluk bilinci, tolerans, dürüstlük gibi konular derneğimizin etik değerleridir.

Amaçlarımız

  • Uluslararası iletişimi ve eğitimi desteklemek
  • Farklı kültürlerden ve inanışlardan olan insanların, barışçıl bir şekilde bir arada yaşamalarına katkıda bulunmak
  • Din, dil, ırk gibi ayrımcılığa sebep olabilecek herhangi bir konuda ayrım gözetmeksizin uluslararası insan haklarını savunmak
  • Çevreci hareketleri desteklemek

İlgi Alanlarımız

Çevre

Diğer çevreci dernekler ve organizasyonlarla geri dönüşüme katkı sağlayan etkinlikler düzenleyerek yaşadığımız gezegenin daha temiz tutulmasına katkı sağlamak istiyoruz. Etkinliklerimiz…

Eğitim

girls on desk looking at notebook

Kültürler arası iletişimle birlikte çevremizi daha iyi tanıma ve anlamak hedefindeyiz. Etkinliklerimiz…

Kültür

Etkinliklerimiz sayesinde diğer kültürleri yakından tanıma fırsatı sağlamak istiyoruz. Etkinliklerimiz…

Sanat

person with body painting

Sahip olduğumuz kültür birikimimiz ve farklı kültürlerden çeşitli sanatçılarımız ile kültürler arası iletişime destek olmak istiyoruz. Etkinliklerimiz…

Gençlik Kolu

Sinema, tiyatro, konser gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek farklı kültürden gelen çocuk ve gençlerimizi bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Etkinliklerimiz…

Kadınlar Kolu

Kadınlar kolumuz ile, günlük hayatta kadınların yaşadığı problemleri çözmek için çeşitli etkinlikler düzenleyi hedefliyoruz. Anneler günü kutlaması, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anması veya Türkçe-Almanca dil kursları ile beraber farklı kültürlerden gelen kadınlarımızı bir araya getirmek istiyoruz. Etkinliklerimiz…